Portrait of Lionel Messi with Rubik’s Cube

Programmer from Zheleznogorsk Roman Strakhov collects the portrait of football player Lionel Messi with 400 Rubik’s Cube.